Great news from the vet today!

Elith Don´t Try This At Home ”Rita” has been to the vet today for health check, with a clear result for both eyes and heart.

Now we look forward to future puppies from her this spring/summer!


Elith Don´t Try This At Home ”Rita” har varit iväg hos veterinären idag för hälsoundersökning, med fina resultat; både ögon och hjärta u.a.

Nu ser vi fram emot valpar efter henne denna vår/sommar!